De vitaliteitscoach inventariseert de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker